Головне управління ДПС
у Київській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій ЮО може перейти на ІІІ групу платників ЄП за умови виключення її з Реєстру неприбуткових установ та організацій

, опубліковано 01 вересня 2022 о 12:02

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація , які одночасно відповідають таким вимогам:

-    створені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

-     установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

-     установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Це положення не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи;
 -    внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій .

Вимоги щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Новостворені установи та організації, які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

До ІІІ групи платників ЄП належать юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Види діяльності, які не дозволяють юридичним особам обрати спрощену систему оподаткування, наведено у п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

Також при переході на спрощену систему оподаткування юридичній особі необхідно враховувати обмеження щодо сукупності часток засновників у статутному капіталі, встановлене п.п. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 ПКУ.
Реєстрація СГ як платника ЄП здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Отже, ЮО, внесена до Реєстру, може обрати ІІІ групу спрощеної системи оподаткування у разі дотримання вимог, встановлених гл.1 розд. XIV ПКУ, за умови виключення її з Реєстру.