Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Закриття підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

, опубліковано 01 жовтня 2020 о 15:09

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що для припинення (закриття)  підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (далі -  ФОП) необхідно:

1.Подати до ЄДР через Центр надання адміністративних послуг заяву для внесення запису про припинення ФОП.

Заява подається  за ф.1, затвердженою наказом  Мінюсту від 18.11.2016 №3268/5 у редакції від 19.05.2020 №1716/5.

Заява подається за вибором платника податків,  в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою  особою на паперовому носії;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі через портал «Дія» - з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги /

 2. Подання ліквідаційної звітності  та сплата податків та ЄВ

Для ФОП на загальній системі -      останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення.     ФОП на загальній системі оподаткування подає податкову декларацію у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду -  протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення та сплачує податок на доходи фізичних осіб протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої декларації.

 Для ФОП на єдиному податку - останнім податковим (звітним) періодом є період, у якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.

ФОП - платник єдиного податку не подає заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування - реєстрація платника ЄП анулюється   за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.

Такий ФОП не сплачує ЄП з періоду, наступного за періодом, у якому  контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення, а саме:

- І та ІІ  групи – з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення;
- ІІІ група – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення.

 Незалежна професійна діяльність - фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі її припинення, зобов’язана подати податкову декларацію за результатами звітного року до 01 травня року, що настає за звітним та самостійно сплатити до 01 серпня року, що настає за звітним, суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

 Звітність з ЄВ - подається форма Д 5 за себе, протягом 30 календарних днів  від дня державної реєстрації припинення. Останній звітий період: з дня наступного за днем попереднього звітного періоду до місяця у якому  зареєстровано припинення в ЄДР. Тип форми звіту  - «ліквідаційна».

 Сплата здійснюється протягом 10 календарних днів з дня  граничного строку подання звіту з ЄВ.

3. Закриття рахунків у фінансових установах, відкритих для ведення підприємницької діяльності

4. Зняття з реєстрації у контролюючих  органах      

ФОП перебуває  на обліку у контролюючих органах як платник податків і зборів та як платник ЄВ. Зняття з реєстрації у контролюючих  органах відбувається після  проведення позапланової перевірки. Законодавством не встановлено  строк призначення перевірки.