Головне управління ДПС
у Київській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Критерії поділу платників податків на великі, середні та малі підприємства для визначення способу подання податкової звітності

, опубліковано 23 грудня 2020 о 15:22

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що порядок подання податкової звітності до контролюючих органів визначено ст. 49 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), відповідно до якої податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

- особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

-засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі - Закон № 851) та від 05.10.2017 № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (далі - Закон №2155).

Разом з тим, абз.1 п. 49.4 ст. 49 ПКУ встановлено, що платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів України №851 та №2155.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі всіма платниками цього податку - абз.2 п.49.4 ст..49 ПКУ.

При визначенні обов’язку подання платниками податків податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі застосовуються критерії, визначені част.2 ст. 2 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі -Закон № 996).

Відповідно до част.2 ст. 2 Закону № 996 великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - понад 20 млн. євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 млн. євро; середня кількість працівників - понад 250 осіб.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 20 млн. євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 млн. євро; середня кількість працівників - до 250 осіб.

Довідково: малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 4 млн. євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 млн. євро; середня кількість працівників - до 50 осіб. Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 350 тис. євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тис. євро; середня кількість працівників - до 10 осіб.

Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності. Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.