Головне управління ДПС
у Київській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

З 01.01.2022 за звітний період 2021 року Декларація з податку на прибуток подається за оновленою формою

, опубліковано 07 жовтня 2021 о 12:14

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що листом від  27.09.2021  №21953/7/99-00-21-02-01-07 Державна податкова служба України повідомила про набрання чинності 17 серпня 2021 наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 317 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.08.2021 за № 1014/36636 (далі - наказ № 317), яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897.

Так, у формі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) передбачено такі зміни.

Зміни до основної частини декларації:

Декларацію доповнено новим рядком 7.1, який заповнюється нерезидентами у  разі здійснення ними діяльності на території України через постійне представництво.

У рядку 7.1 нерезидентом зазначається  інформація про:

-повне найменування постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента, через який здійснюється діяльність в Україні;

-код за ЄДРПОУ постійного представництва. У разі якщо нерезидентом здійснюється діяльність через неакредитований відокремлений підрозділ, зазначається ідентифікатор об’єкта оподаткування згідно з повідомленням про такий об’єкт оподаткування,   поданим до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Кодексу;

-місцезнаходження постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента;

-найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента.

Нерезидент, який має кілька постійних представництв в різних регіонах України, визначатиме оподатковуваний прибуток окремо по кожному такому постійному представництву і окремо складатиме та подаватиме податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за неосновним місцем свого обліку, по місцезнаходженню таких постійних представництв.

Нарахування та сплата податку на прибуток має здійснюватися по зазначеним нерезидентом реквізитах постійного представництва (відокремленого підрозділу) (код ЄДРПОУ, назва постійного представництва (відокремленого підрозділу), за яке він подає податкову декларацію, за кодом бюджетної класифікації 11020500 «Податок на прибуток іноземних юридичних осіб».

Зміни у додатки до декларації:

1. у додаток ПН :

додаток доповнено позицією щодо надання інформації про нерезидента, який є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу із джерелом походження з України у разі застосування міжнародного договору України з країною, резидентом якої є відповідний бенефіціарний (фактичний) отримувач (власник) такого доходу;

2. у додаток РІ щодо:

-змін, внесених Законом № 1117 до Кодексу стосовно виключення із рядка 3.1.14 різниці щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат, понесених платником при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети, та заміни цього рядка новою різницею щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (рядок 3.1.14);

-доповнення новим рядком, щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму бюджетних грантів, отриманих платником та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (рядок 3.2.6);

-доповнення новими рядками щодо зменшення фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду:

на суму отриманої одноразової компенсації СГ відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та включеної до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (рядок 4.2.22);

на суму списаних штрафних санкцій і пені відповідно до пункту 2 3 та списаного податкового боргу відповідно до пункту 2 4 підрозділу 10 розділу XX ПКУ та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (рядок 4.2.23).

3. Для цілей розрахунку різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування згідно з п.140.2 ст. 140 ПКУ, додаток АМ доповнено рядком «КП», у якому відображається інформація про капіталізовані проценти, які підлягали включенню до собівартості необоротного активу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Частиною 1 п.46.6 ст.46 ПКУ встановлено, що  якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи зазначене, платникам податку на прибуток підприємств необхідно подавати декларацію за оновленою формою починаючи з 01.01.2022 за звітний (податковий) період 2021 року.