Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Заповнення рядка 09 заголовної частини Розрахунку ФОП, яка не має найманих працівників, але нараховує (виплачує) доходи на користь інших ФОП від здійснення ними підприємницької діяльності

, опубліковано 04 листопада 2021 о 15:35

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що особи, які відповідно до норм  Податкового кодексу України (далі – ПКУ) мають статус податкового агента, зобов’язані  подавати у строки, встановлені для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Зазначений розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду.

Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок)    затверджено  Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773) .

Заголовна частина Розрахунку містить інформацію щодо обраного платником типу Розрахунку, інформацію про податкового агента та платника єдиного внеску, а також інформацію про додатки, які є його невід’ємною частиною.
У заголовній частині Розрахунку у рядку 09 «Ознака платника єдиного внеску», позначкою «Х» заповнюється відповідна ознака платника податків, а саме:
-  091 – роботодавець – якщо Розрахунок подається юридичною особою або ФОП, який використовує працю найманих працівників;
-  092 – бюджетна установа;

- 093 – підприємство, організація всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю, зокрема товариств: «Українське товариство глухих», «Українське товариство сліпих»;

- 094 – підприємство, організація громадської організації осіб з інвалідністю.
ФОП, яка не має найманих працівників, не нараховує (не виплачує) доходи застрахованим особам, але подає додаток 4ДФ до Розрахунку, у якому нараховує (виплачує) доходи на користь фізичної особи – підприємця від здійснення нею підприємницької діяльності рядок 09 «Ознака платника єдиного внеску» заголовної частини Розрахунку не заповнює.