Головне управління ДПС
у Київській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Всеукраїнський тиждень права: права платників податків

, опубліковано 10 грудня 2019 о 13:24

Головне управління ДПС у Київській області у рамках проведення Всеукраїнського тижня права надає роз’яснення  з актуальних питань щодо реалізації прав і свобод людини та прав платників податків.

Отже, платник податків має право:

- безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;

-представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

-обирати самостійно, якщо інше не встановлено Податковим Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;

-користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому Податковим Кодексом;

-одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених Податковим Кодексом;

- бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому Податковим Кодексом;

-оскаржувати в порядку, встановленому Податковим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), у тому числі індивідуальну податкову консультацію, яка йому надана, а також узагальнюючу податкову консультацію;

-вимагати від контролюючих органів проведеня перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

-на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

- на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сумм податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому Податковим Кодексом;

- на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;

-самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет;

 

-реалізовувати через електронний кабінет права та обов'язки, передбачені ПКУ та які можуть бути реалізовані в електронній формі ;

- подавати декларацію та інші Документи в паперовій формі у разі виникнення технічних проблем у роботі електронного кабінету;