Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Обов’язкові реквізити податкової декларації

, опубліковано 11 червня 2024 о 14:55

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що згідно з п. 48.1 ст.48 ПКУ, податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п. 46.5 ст. 46 ПКУ та чинному на час її подання. 

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору. 

Обов'язкові реквізити - це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків – п. 48.2. ст.48 ПКУ 

Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: 

-тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); 

-звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; 

-звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); 

-повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; 

-код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; 

-реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 

-місцезнаходження (місце проживання) платника податків; 

-найменування контролюючого органу, до якого подається звітність; 

-дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); 

-інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід'ємною частиною;

-ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платника податків; 

-підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності). 

Залишаємось на зв’язку: 
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast